Cho m gam HCOOCH3  phản ứng hết với dung dịch NaOH(dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A.

9,0.

B.

6,0.

C.

3,0.

D.

7,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

phương trình hóa học: 

HCOOCH3  + NaOH→ HCOONa + CH3OH 

nHCOONa =0,1 mol suy ra nHCOOCH3 =0,1 mol, m= 0,1.60=6 (g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...