Cho m gam HCOOCH3  phản ứng hết với dung dịch NaOH(dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A.

9,0.

B.

6,0.

C.

3,0.

D.

7,4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...