Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là:

A.

0,05 mol và 0,15 mol.

B.

0,1 mol và 0,15 mol.

C.

0,2 mol và 0,2 mol.

D.

0,05 mol và 0,35 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,05 mol và 0,15 mol.

nglucozơ = = = 0,05 (mol).

C6H12O6 (glucozơ) + Br2 + H2O  C6H12O7 + HBr

0,05                   ← 0,05

C6H12O6 (glucozơ)  2Ag

0,05  →                                     0,1 (mol)

C6H12O6 (fructozơ)  C6H12O6 (glucozơ)  2Ag

     x     2x (mol)

Ta có nAg = 2x + 0,1 = 0,4 x = 0,15 (mol)

Vậy nglucozơ = 0,05 mol; nfructozơ = 0,15 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...