Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch X chứa AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,15 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,2 gam chất rắn và dung dịch Y (màu xanh đã nhạt). Giá trị của m là:

A.

5,6.

B.

8,4.

C.

11,2.

D.

14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

8,4.

nAg+ = 0,1 (mol); nCu2+ = 0,15 (mol)

Vì khi kết thúc phản ứng màu xanh của dung dịch X đã nhạt, nên: Fe tan hết, Ag+ hết, Cu2+ dư.

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Fe   +    2Ag+ Fe2+ + Ag↓    (1)

0,05       0,1                 0,1

Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu↓         (2)

x       x                      x

Từ (1) và (2)  mCR= 108.0,1 + 64.x = 17,2

 x = 0,1 (mol) mFe = (0,1 + 0,05).56 = 8,4 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...