Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng 15,2 gam. Giá trị của m là   

A.

A. 25,6 g.

B.

B. 16,0 g.

C.

C. 19,2 g.

D.

D. 12,8 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giả sử có x mol NO và y mol NO2  

x + y = 0,4 và 30x + 46y = 15,2g => x = y = 0,2 mol

Bảo toàn e : 2nCu = 3nNO + nNO2 => nCu = 0,4 mol => m = 25,6g  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...