Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A.

17,8 và 4,48. 

B.

17,8 và 2,24. 

C.

10,8 và 4,48.

D.

10,8 và 2,24.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

17,8 và 2,24. 

nCu2+=  = 0,2.0,8 = 0,16 (mol)

 = 0,25.0,8 = 0,2 (mol)  nH+ = 2.0,2 = 0,4 mol.

Do sau phản ứng còn hỗn hợp kim loại nên Cu2+ phản ứng hết và Fe bị oxi hóa thành Fe2+

Ta có các quá trình oxi hóa và khử:

Từ đó ta có: nNO nH+= .0,4 = 0,1 (mol)  V = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

Và áp dụng bảo toàn electron ta có:

2nFe = 2nCu2+ + 3nNO  2a = 2.0,16+ 3.0,1 =0,62 a = 0,31 mol.

Ngoài ra từ khối lượng giảm của hỗn hợp kim loại thu được so với lượng Fe ban đầu ta có:

mFe pư - mCu tạo ra = m - 0,6m  56.0,31 - 64.0,16 = 0,4m m = 17,8 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...