Cho m (gam) bột Cu vào 400 (ml) dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 (gam) hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 (gam) bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 (gam) chất rắn Z. Giá trị của m là:

A.

3,84.

B.

6,40.

C.

5,12.

D.

5,76.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,40.

Có thể viết lại đề bài thành:

Cu, Zn  +  AgNO3 → dd + c.rắn X,Y (7,76+10,53=18,29g).

nAgNO3=0,08mol. → nAg=0,08 → mAg=0,08.108=8,64g.

Do Zn có tính khử mạnh nhất nên trong dung dịch sẽ có Zn(NO3)2.

nZn=5,85/65=0,09 mol. > nAgNO3 nên AgNO3 hết, Zn dư → Cu cũng phải dư.

nZn(NO3)2=0,04 mol.

mAg+mCu+mZn=mc.rắn+mkim loại trong muối.= 18,29+ 0,04.65=20,89.

Suy ra mCu=20,89 - mAg - mZn=20,89-8,64-5,85=6,4g.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...