Cho m gam bột Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng được sản phẩm khử duy nhất là 0,224 lít NO đktc. Giá trị m là  

A.

A. 0,405 gam

B.

B. 0,27 gam

C.

C. 0,54 gam

D.

D. 0,216 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bảo toàn e : 3nAl = 3nNO  => nAl  = 0,01 mol => m = 0,27g    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...