Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A.

Cu, Fe, ZnO, MgO.

B.

Cu, Fe, Zn, Mg.

C.

Cu, Fe, Zn, MgO.

D.

Cu, FeO, ZnO, MgO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu, Fe, Zn, MgO.

Hướng dẫn: ôn lại kiến thức điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, khử oxit của kim loại sau nhôm.

→ CuO, Fe2O3, ZnO bị H2 (dư) khử hoàn toàn thành kim loại; MgO thì không.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...