Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là:

A.

0,8 gam. 

B.

8,3 gam. 

C.

2,0 gam.

D.

4,0 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,0 gam.

Chỉ có CuO bị CO khử: CuO + CO  Cu + COvà khối lượng giảm của chất rắn chính là lượng vào trong CuO bị CO khử.

Ta có: nCuO = nO =  = 0,05 (mol)  mCuO = 80.0,05 = 4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...