Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 37,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 dư. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là:

A.

45,04.

B.

50,40.

C.

30,64.

D.

44,50.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

45,04.

nco phản ứng =  (mol); nNO = = 0,3 (mol)

     C+2        C+4 +      2e                       

                   2.

N+5 + 3e N+2

         0,9     0,3

  = 0,9  m = 45,04 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...