Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam Fe2O3, thu được hỗn hợp chất rắn nặng 3,2g và khí X. Dẫn X qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 10g kết tủa. Giá trị của m là:

A.

2,4.

B.

8,4.

C.

4,8.

D.

5,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,8.

CO + [O]trong oxit đã phản ứng  CO2

 Số mol CO = số mol CO2 = số mol kết tủa = 0,1 mol.

CO + Fe2O X + CO2

 m = khối lượng X + m[O] = 3,2 + 1,6 = 4,8g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...