Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 1,345 gam.
B. 3,345 gam.
C. 2,875 gam.
D. 1,435 gam.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...