Cho lục giác đều ABCDEF có tâm  O. Phép biến hình biến tam giác ABF thành tam giác DEC là

A.

Quay tâm O góc quay 1200

B.

Đối xứng tâm O

C.

Phép tịnh tiến theo véctơ AC

D.

Phép đối xứng qua đường thẳng BE  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...