Cho lên men 2 m3 nước rỉ đường glucozơ, sau đó chưng cất thu được 120 lít cồn 90°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%, khối lượng glucozơ có trong 2 m3 nước rỉ đường nói trên là:

A.

208,399 kg.

B.

133,375 kg.

C.

166,719 kg.

D.

185,24 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

208,399 kg.

Thể tích ancol etylic nguyên chất:  = 108 (lít).

Khối lượng ancol etylic nguyên chất: 108.0,789 = 85,212 (kg).

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

180 (kg)                           92 (kg)

x (kg)                              85,212 (kg)

Do hiệu suất quá trình lên men đạt 80% nên khối lượng glucozơ là: 

 = 208,399 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...