Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 96°. Biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic bằng 0,789 g/ml ở 20°C và hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ có trong thùng nước rỉ đường glucozơ trên là:

A.

46 (g).

B.

90 (g).

C.

72 (g).

D.

112,5 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

112,5 (g).

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

Thể tích etylic có trong 60 lít cồn 96° là: 60. = 57,6 (lít).

Khối lượng etylic: 57,6.0,789 = 46 (g)  netylic = = 1 (mol).

Theo phản ứng ta suy ra: phản ứng = .1 = 0,5 (mol)

Với H = 80% ta có: ban đầu = 0,5.180. = 112,5 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...