Cho lăng trụ img1. Tính tỉ số img2.  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:          Ta có: img1 là hình bình hành img2 img3  Ta có: img4  img5  img6   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...