Cho lăng trụ đứng tam giác img1 có đáy img2 là tam giác vuông cân tại img3 với img4 ,biết img5 hợp với đáy img6 một góc 600 .Tính thể tích lăng trụ.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  img1                  Đáp án B Ta có  img2  img3 img4 img5  img6. Vậy img7Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...