Cho lăng trụ tam giác ABCA1B1C1. Gọi M là trung điểm của A1C1 . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (ABM) và hình lăng trụ là hình:

A.

Tứ giác.

B.

Hình bình hành.

C.

Hình thang.

D.

Tam giác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có (ABC) // (A1B1C1 ) nên mặt phẳng (ABM) cắt hai mặt đó theo hai giao tuyến song song.
Gọi N là giao điểm của B1C1 và (ABM) ⇒ MN // AB. Vậy ABNM là hình thang.
(Dựng thiết diện như sau: Trong mặt phẳng (ACC1A1 ), AM cắt CC1 tại I. Trong mặt phẳng (BCC1B1), BI cắt
B1C1 tại N, ta được thiết diện ABNM).

                                 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...