Cho lăng trụ đứng img1img2, đáy img3 là hình vuông cạnh img4. Thể tích của khối lăng trụ img5 bằng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: - Cách giải: Ta có: img1  img2img3 

 

Đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...