Cho lăng trụ img1, có đáy là một hình tam giác đều cạnh bằng img2. Hình chiếu vuông góc của img3 lên mặt phẳngimg4trùng với trung điểm H của cạnh img5, img6là điểm trên cạnh img7 sao cho img8img9. Tính thể tích của khối lăng trụ img10.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 15724149_1784804391770272_488871923_n

img1 nên tam giác img3 vuông tại H

Tính được img4

img5 (đvtt)  

Vậy đáp án đúng là: C .               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...