Cho img1, img2 lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ năm của một cấp số cộng có công sai img3. Giá trị của img4 bằng:  

A.

img1 .

B.

3.

C.

2.

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...