Cho lai hai nòi ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh ngắn, F1 thu được toàn thân xám, cánh dài. Cho F1 tạp giao, F2 phân li theo tỉ lệ 70% xám, dài : 5% xám, ngắn : 5% đen, dài : 20% đen, ngắn. Phép lai tuân theo qui luật di truyền:

A.

phân li độc lập.

B.

tương tác gen.

C.

liên kết gen.

D.

hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

liên kết gen.

Nhưng F2 lại phân tính 70% : 5% : 5% : 20% không theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 → hai cặp tính trạng này không phân li độc lập mà di truyền liên kết nhau, 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...