Cho lai hai nòi ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh ngắn, F1 thu được toàn thân xám, cánh dài. Cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái thân đen, cánh ngắn được 50% ruồi thân xám, cánh dài : 50% ruồi thân đen, cánh ngắn. Tỉ lệ giao tử của F1 là:

A.

AB = ab = 50%.

B.

AB = Ab = 50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AB = ab = 50%.

Ruồi cái thân đen cánh ngắn mang 2 tính trạng lặn → chỉ cho 1 loại giao tử ab. Vì vậy kết quả lai tùy thuộc vào giao tử của ruồi đực F1.

Ruồi đực F1 x ruồi cái đen, ngắn → 50% xám, dài : 50% đen, ngắn,

-> chứng tỏ ruồi đực F1 cho 2 loại giao tử tương đương là ABab. Vậy kiểu gen của ruồi đực F1 là  (liên kết gen hoàn toàn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...