Cho lai hai nòi ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh ngắn, F1 thu được toàn thân xám, cánh dài. Cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái thân đen, cánh ngắn được 50% ruồi thân xám, cánh dài : 50% ruồi thân đen, cánh ngắn. Tỉ lệ giao tử của F1 là:

A.

AB = ab = 50%.

B.

AB = Ab = 50%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...