** Cho lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau:

957 cây quả đỏ, bầu dục;            479 cây quả đỏ, tròn;

482 cây quả đỏ, dài;                    319 cây quả xanh, bầu dục;

159 cây quả xanh, tròn;              161 cây quả xanh, dài.

Biết mỗi tính trạng do một gen qui định; quả tròn trội so với quả dài.

Nếu dùng F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen thu được ba loại kiểu hình có tỉ lệ 1 : 2 : 1 thì kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là:

A.

AaBb.

B.

AABb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AABb.

+ Tỉ lệ 1 : 2 : 1 = (1) (1 : 2 :1)

+ Màu sắc quả đồng tính  F1: Aa x AA

+ Hình dạng quả phân li 1 : 2 : 1  F1: Bb x Bb

Xét cả hai tính trạng, kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là AABb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...