** Cho lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau:

957 cây quả đỏ, bầu dục;            479 cây quả đỏ, tròn;

482 cây quả đỏ, dài;                    319 cây quả xanh, bầu dục;

159 cây quả xanh, tròn;              161 cây quả xanh, dài.

Biết mỗi tính trạng do một gen qui định; quả tròn trội so với quả dài.

Quy luật di truyền nào chi phối sự phát triển của tính trạng hình dạng quả?

A.

Phân li độc lập.

B.

Trội hoàn toàn.

C.

Trội không hoàn toàn.

D.

Tương tác cộng gộp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trội không hoàn toàn.

F2 phân li quả tròn : quả bầu : quả dài ≈ 1 : 2 : 1. Suy ra đây là trường hợp trội không hoàn toàn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...