** Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, được F1 đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho F1 tự thụ, nhận được 4446 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 834 cây hoa đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp gen là Aa, Bb.

Sử dụng F1 trong phép lai trên, giao phối với cá thể khác, thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cá thể lai với F1 có kiểu gen là:

A.

aabb.

B.

Aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

aabb.

F2 phân li 1 : 1 : 1 : 1 = (1 : 1) (1 : 1). Suy ra kiểu gen của F1 và cá thể lai với nó là: AaBb x aabb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...