** Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, được F1 đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho F1 tự thụ, nhận được 4446 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 834 cây hoa đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp gen là Aa, Bb.

Suy luận nào sau đây sai?

A.

Bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thì F1 phải dị hợp về hai cặp gen đó.

B.

F1 dị hợp về hai cặp gen, biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu trắng nên các tính trạng này trội hoàn toàn so với hoa đơn, màu tím.

C.

Tự thụ phấn F1 dị hợp hai cặp gen, F2 xuất hiện loại kiểu hình (aaB-) = 3/16 nên 4 loại kiểu hình của F2 tuân theo công thức (3 + 1)2.

D.

Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...