** Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, được F1 đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho F1 tự thụ, nhận được 4446 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 834 cây hoa đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp gen là Aa, Bb.

Đặc điểm nào biểu hiện ở kết quả lai cho phép xác định qui luật di truyền trên?

A.

F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau.

B.

F2 xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử của F1.

C.

F1 dị hợp hai cặp gen, F2 xuất hiện loại kiểu hình (aaB-) = 3/16.

D.

Từng tính trạng đều có sự phân li về kiểu hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F1 dị hợp hai cặp gen, F2 xuất hiện loại kiểu hình (aaB-) = 3/16.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...