** Cho lai 2 dòng ruồi gim thuần chng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho ruồi cái F1 (Aa, Bb) lai vi ruồi đực thân đen, cánh cụt thu được thế hệ lai 41,5% ruồi thân xám, cánh cụt : 41,5% ruồi thân đen, cánh dài : 8,5% ruồi thân xám, cánh dài : 8,5% ruồi thân đen, cánh cụt. Tần số hoán vị gen của ruồi giấm cái là:

A.

36%.

B.

18%.

C.

17%.

D.

41,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

17%.

F2 xuất hiện ruồi giấm thân đen, cánh cụt là 8,5% có kiểu gen mà ruồi giấm đực thân đen, cánh cụt đem lai với ruồi F1 xám, dài cho 1 giao tử ab.

→ 8,5%  = 1 giao tử  ♀ab x 8,5% giao tử ♂ab

→ Tần số hoán vị gen ở con cái là: 8,5% x 2 = 17%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...