Cho lá Zn vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì    

A.

A: Phản ứng ngừng lại.         

B.

B: Tốc độ thoát khí không đổi.  

C.

C: Tốc độ thoát khí giảm.         

D.

D: Tốc độ thoát khí tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi thêm vài giọt CuSO4 xảy ra phản ứng:

Zn+ Cu2+ → Zn2+ + Cu

Khi đó hình thành ăn mòn điện hóa, tốc độ ăn mòn điện hóa nhanh hơn ăn mòn hóa học

→ tốc độ thoát khí tăng

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...