Cho img1 là số nguyên dương thỏa mãn img2. Tìm hệ số img3 của img4 trong khai triển của biểu thức img5.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện img1, img2. Có img3img4 Do img5. Xét khai triển: img6 Hệ số img7 của img8 trong khai triển tương ứng với img9. Vậy hệ số cần tìm là img10. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...