Cho img1, img2 là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.  Ta có: img1. Vì img2, img3 là hai biến cố xung khắc nên img4. Từ đó suy ra img5.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...