Cho img1 là hai biến cố độc lập. Biết img2. Tính img3.                                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do A và B là độc lập nên: img1

Vậy đáp án đúng là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...