Cho Trac nghiem online - cungthi.vn là đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm các điểm trên Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...