Cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, hiện tượng xảy ra là:

A.

Khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

B.

Khí màu nâu thoát ra, dung dịch trong suốt.

C.

Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

D.

Khí màu đỏ thoát ra, dung dịch trở nên trong suốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

Phương trình phản ứng:

4HNO3 + Cu Cu(NO3)2 (xanh) + 2NO2(nâu đỏ) + 2H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...