Cho khung dây mắc với nguồn  = 0,2 (V), r = 0,1 (Ω) như hình vẽ. Hệ thống đặt vào từ trường đều B = 0,1 (T) và thanh MN = 20 (cm) có thể trượt không ma sát trên hai thanh Ax, By. Bỏ qua điện trở MN và các thanh Ax, By.

                            

Thanh chuyển động với vận tốc v bằng bao nhiêu để không có dòng điện qua MN?

A.

1 (m/s).

B.

5 (m/s).

C.

10 (m/s).

D.

Không thể có trường hợp dòng điện qua MN bằng 0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...