Cho khung dây mắc với nguồn  = 0,2 (V), r = 0,1 (Ω) như hình vẽ. Hệ thống đặt vào từ trường đều B = 0,1 (T) và thanh MN = 20 (cm) có thể trượt không ma sát trên hai thanh Ax, By. Bỏ qua điện trở MN và các thanh Ax, By.

                            

Thanh chuyển động với vận tốc v bằng bao nhiêu để không có dòng điện qua MN?

A.

1 (m/s).

B.

5 (m/s).

C.

10 (m/s).

D.

Không thể có trường hợp dòng điện qua MN bằng 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10 (m/s).

Để không có dòng điện đi qua MN thì = hay = Bvl.

   v =  = 10 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...