* Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).

                           

Chọn t = 0 lúc cạnh NP bắt đầu vào từ trường, đồ thị nào sau đây biểu diễn dòng điện đi qua khung theo thời gian?

(Cho IC theo chiều MNPQ là dương).

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

- Khi cạnh NP bắt đầu vào vùng từ trường, dòng điện trong khung I = tồn tại theo chiều MNPQ (I > 0) trong thời gian t1 = .

- Khi hoàn toàn nằm trong từ trường, I = 0 cho đến khi cạnh NP bắt đầu ra khỏi từ trường. I = 0 trong khoảng thời gian t2 = ứng với thời điểm t = t1 + t2.

- Khi khung bắt đầu ra khỏi từ trường I theo chiều PNMQ (I < 0) và tồn tại trong thời gian t3 = ứng với thời điểm:

    t' = t + t3 = + = .

Sau đó khung hoàn toàn ra khỏi từ trường nên I = 0.

Đồ thị là hình C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...