* Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).

                           

Chọn t = 0 lúc cạnh NP bắt đầu vào từ trường, đồ thị nào sau đây biểu diễn dòng điện đi qua khung theo thời gian?

(Cho IC theo chiều MNPQ là dương).

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...