* Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).

                           

Khoảng thời gian không có dòng điện cảm ứng trong khung MNPQ khi khung bắt đầu vào và ra khỏi  hoàn toàn là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Khi hoàn toàn vào trong từ trường (cạnh MQ trùng với mép trên của và khi cạnh NP bắt đầu ra khỏi từ trường) (cạnh NP trùng với mép dưới của vùng từ trường thì EC = 0 nên IC = 0).

Thời gian này là: .

                 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...