* Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).

                           

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Cạnh NP bắt đầu đi vào vòng từ trường  thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều MNPQ.

B.

Cạnh NP bắt đầu đi vào vòng từ trường  thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều PNMQ.

C.

Khi khung MNPQ hoàn toàn nằm trong vùng từ trường thì dòng điện cảm ứng ngày càng tăng lên.

D.

Cạnh NP bắt đầu ra khỏi từ trường, dòng điện cảm ứng qua khung có chiều PNMQ và ngày càng giảm dần đến 0 khi khung ra khỏi từ trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cạnh NP bắt đầu đi vào vòng từ trường  thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều MNPQ.

Khi cạnh NP đi vào vùng từ trường, suất điện động cảm ứng xuất hiện ở thanh NP có chiều như hình vẽ (quy tắn bàn tay phải). Từ đó, dòng điện có chiều MNPQ. Khi khung hoàn toàn nằm trong từ trường thì cả 2 cạnh NP và MQ đều có EC bằng nhau nhưng ngược chiều (xung đối) nên IC = 0.

                              

Khi khung bắt đầu ra khỏi từ trường, chỉ còn cạnh MQ có EC nên IC ngược chiều lúc vào từ trường (PNMQ). Do EC = const và R cũng không đổi nên IC cũng không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...