* Cho khung dây hình vuông MNPQ cạnh a chuyển động đều với vận tốc  vào vùng từ trường đều có bề dày b như hình vẽ (b > a).

                           

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Cạnh NP bắt đầu đi vào vòng từ trường  thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều MNPQ.

B.

Cạnh NP bắt đầu đi vào vòng từ trường  thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều PNMQ.

C.

Khi khung MNPQ hoàn toàn nằm trong vùng từ trường thì dòng điện cảm ứng ngày càng tăng lên.

D.

Cạnh NP bắt đầu ra khỏi từ trường, dòng điện cảm ứng qua khung có chiều PNMQ và ngày càng giảm dần đến 0 khi khung ra khỏi từ trường.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...