* Cho khung dây ABCD có hai điện trở R1, R2 và thanh MN chuyển động với vận tốc v dọc theo hai thanh AB và CD. Hệ thống đặt trong từ trường đều  như hình vẽ. Bỏ qua điện trở các thanh.

                  

Cho B = 0,1 (T); MN = 20 (cm). R1 = 0,1 (Ω); R2 = 0,4 (Ω); v = 4 (m/s) thì dòng điện qua MN là 

A.

1 (A).

B.

0,1 (A).

C.

0,4 (A).

D.

0,6 (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 (A).

                                                    

Ta có EC = Bvl = 0,1.4.0,2 = 0,08 (V).

Từ đó: I1 = = 0,8 (A).

          I2 = = 0,2 (A).

Vậy dòng điện qua MN: I1 + I2 = 1 (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...