* Cho khung dây ABCD có hai điện trở R1, R2 và thanh MN chuyển động với vận tốc v dọc theo hai thanh AB và CD. Hệ thống đặt trong từ trường đều  như hình vẽ. Bỏ qua điện trở các thanh.

                  

Dòng điện I1 qua R1 và I2 qua R2 có chiều

A.

I1 từ A đến D; I2 từ B đến C.

B.

I1 từ A đến D; I2 từ C đến B.

C.

I1 từ D đến A; I2 từ B đến C.

D.

I1 từ D đến A; I2 từ C đến B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I1 từ D đến A; I2 từ C đến B.

Căn cứ vào hình vẽ dễ thấy dòng điện I1 qua R1 từ D đến A qua I2 qua R2 từ C đến B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...