* Cho khung dây ABCD có hai điện trở R1, R2 và thanh MN chuyển động với vận tốc v dọc theo hai thanh AB và CD. Hệ thống đặt trong từ trường đều  như hình vẽ. Bỏ qua điện trở các thanh.

                  

Suất điện động cảm ứng EC xuất hiện trong khung có thể được biểu diễn bằng hình vẽ 

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Thanh MN chuyển động nên EC phải đặt vào thanh MN. Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta thấy EC phải đặt sao cho IC theo chiều từ N đến M. Vậy đồ thị (h.B) là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...