Cho khối nón có bán kính đáy img1 và có góc ở đỉnh là img2. Độ dài đường sinh img3 của khối nón bằng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 img2 vuông tại O nên: img3 img4 

Đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...