Cho khối tứ diện Trac nghiem online - cungthi.vn. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và Trac nghiem online - cungthi.vn Bằng hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vnta chia khối tứ diện đã cho thành 4 khối tứ diện.

A. AMCN, AMND, BMCN, BMND
B. AMCN, AMND, AMCD, BMCN
C. BMCD, BMND, AMCN, AMDN
D. AMCD, AMND, BMCN, BMND
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...