Cho khối tứ diện Trac nghiem online - cungthi.vn. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và Trac nghiem online - cungthi.vn Bằng hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vnta chia khối tứ diện đã cho thành 4 khối tứ diện.

A. AMCN, AMND, BMCN, BMND
B. AMCN, AMND, AMCD, BMCN
C. BMCD, BMND, AMCN, AMDN
D. AMCD, AMND, BMCN, BMND
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...