Cho khối tứ diện ABCD có img1 Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và BC bằng:         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi E,F lần lượt là trung điểm của img1 Theo pitago và công thức đường trung tuyến có: img2    Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...