Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng img1 và bán kính đáy bằng img2. Thể tích của khối nón đã cho bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Chiều cao khối nón đã cho là img1 Thể tích khối nón đã cho là: img2.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...