Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;  lần lượt là: 1,0073 (u); 1,0087 (u); 39,952 (u); 6,0145 (u) và 1u = 931,5 (MeV/c2). So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân :

A.

Nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.

B.

Lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

C.

Lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

D.

Nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

Năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của  lần lượt là:

+ Hạt nhân : Wlk = (18mp + 22mn – mAr)c2; Wlkr ≈ 8,26 (MeV).

+ Hạt nhân : Wlk = (3mp + 3mn – mLi)c2; Wlkr ≈ 5,20 (Mev).

 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  một lượng là: 8,62 – 5,20 = 3,42 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...