Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;  lần lượt là: 1,0073 (u); 1,0087 (u); 39,952 (u); 6,0145 (u) và 1u = 931,5 (MeV/c2). So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân :

A.

Nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.

B.

Lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

C.

Lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

D.

Nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...