Cho khối lăng trụ tam giác img1 Trên img2, img3lần lượt lấy các điểm img4 sao cho img5img6. img7 là điểm bất kì trên cạnh img8. Tỉ số thể của khối chóp img9và thể tích khối lăng trụ img10bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2, img3, img4, img5,img6lần lượt là thể tích lăng trụ, thể tích khối chóp img7,img8, img9, img10. Có img11. Suy ra img12. Có img13. Có img14, img15,img16. Có img17. Có img18. Suy ra img19. Có img20. Suy ra img21. Suy ra img22. Suy ra img23.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...