Cho khối lăng trụ ngũ giác đều ABCDE.A'B'C'D'E' cạnh a ; AA' = 2a. Khoảng cách từ tâm O của ngũ giác đều ABCDE đến cạnh của nó bằng h. Thể tích của khối lăng trụ này là:

A.

5ah2

B.

5a3

C.

5h3

D.

5a2h

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...