Cho khối lăng trụ đứng img1img2, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và img3. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.         

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...